Header Ads

Bảo hiểm Bảo Minh - Lấy chữ tín làm đầu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH (BAOMINH INSURANCE CORPORATION)

Thành lập:

- Ngày 28/11/1994
- Cổ phần hoá từ ngày 01/10/2004

Vốn điều lệ:  1.096 tỷ

Mạng lưới hoạt động:

- 62 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc
- 01 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM
- 22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính
- 1.640 CBNV
- 4.249 Đại lý chuyên nghiệp

Phạm vi hoạt động:
- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ
- Đầu tư tài chính
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Tôn chỉ hoạt động:
Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt của khách hàng và xã hội là mục tiêu hoạt động của chúng tôi.

Sứ mệnh:
- Mang lại sự an toàn, ổn định của nền kinh tế - xã hội.
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.
- Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Thị phần:
7,33% (đứng thứ 4/29 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam)

Các sản phẩm chính của Bảo Minh:
- Bảo hiểm sức khỏe
- Bảo hiểm tai nạn
- Bảo hiểm ung thư
- Bảo hiểm ô tô – xe máy
- Bảo hiểm du lịch
- Bảo hiểm doanh nghiệp
- Bảo hiểm hàng không
- Bảo hiểm nông nghiệp

>>> Vào đây để xem chi tiết các sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn <<<

Thông tin liên hệ:

Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Được tạo bởi Blogger.